Aidire

Aidire was het resultaat van ons 'Small Business Project'. Een deurbel voor doven en slechthorenden. Tijdens de brainstorm was het snel duidelijk, we wilden iets maken om mensen te helpen. En dit hebben we gedaan ook, we hebben een betaalbare, confortabele oplossing ontwikkeld. Het product bestond uit een deurbel en een bijpassende armband die trilde wanneer er werd aangebeld.

Omdat we het zeer simpel en plug-and-play wouden houden kozen we voor radiofrequentie. De deurbel (Arduin Uno) verstuurde een signaal wanneeer er word gedrukt. De armband (Arduino Gemma) vangt het signaal op en trilt volgens een vooraf bepaald patroon, bv. 5 korte pulsen.

Promovideo